Nabízená zařízení

Biofiltry


Biofiltr s předpírkou

Nejpoužívanější a nejuniversálnější zařízení vhodné pro široké spektrum použití. Ideální vlhkost náplně zajišťuje vestavěná předřadná pračka vzduchu, která navíc odstraňuje i některé biologicky těžko odbouratelné polární látky.


Biofiltr se skrápěním

Jednodušší varianta filtru, u které je zvlhčování náplně zajištěno pomocí skrápěcího systému. Je vhodná pro menší zařízení, určená pro čištění snadno odbouratelných látek.


Skrápěný biofiltr s předpírkou a dávkovacím systémem

Nejkomplexnější verze zařízení určená pro provoz s vysokým zatížením. Kromě předřadné pračky vzduchu a skrápěcího systému náplně je vybaveno i dávkovací stanicí pro neutralizaci pH a příslušenstvím pro dávkování živných a bakteriálních roztoků přímo do náplně pomocí skrápěcího systému.


Ukázky používaných náplní


Kořenové dřevoKořenové dřevo VřesVřes Kosová vlákna s vláknitou rašelinouKosová vlákna s vláknitou rašelinou
Biofiltr s předpírkou
Biofiltr se skrápěnímSkrápěný biofiltr s předpírkou a dávkovacím systémem

Pračky vzduchu


Protiproudá pračka vzduchu

Zařízení s přímým protiproudým sprchováním vzduchu. Lze dodat jak ve vertikálním, tak horizontálním provedení. Jednodušší vnitřní vestavba umožňuje snadnou údržbu. Je vhodné pro provoz s vyšším obsahem mechanických nečistot v čištěném vzduchu.


Pračka s křížovým prouděním

Používá reakční komory s výplňovými tělísky, které zajišťují větší vztyčnou plochu mezi kapalinou a čištěným vzduchem oproti přímému sprchování. Dosahují vysoké účinnosti při zachování nízké tlakové ztráty. Jsou vhodné pro absorpci plynů.


Vícestupňové pračky vzduchu

Používá se dvou až čtyřstupňové čištění, přičemž lze kombinovat přímé sprchování a reakční komory s výplňovými tělísky. Jsou vyráběny pouze v horizontálním provedení. Například klasická chemická pračka obsahuje v řadě kyselou, alkalickou a vodní vypírku.


Všechna nabízená zařízení je možné dodat i v provedení určeném do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Uvedený přehled zařízení slouží jen pro seznámení se základními konstrukčními typy. V praxi každé zařízení navrhujeme na míru pro konkrétní provoz a jeho konstrukce a rozsah výbavy se kus od kusu liší podle místních podmínek a individuálních požadavků zákazníka.


Ukázky používaných trysek a výplňových tělísek


Trysky a výplňová tělíska Trysky a výplňová tělíska Trysky a výplňová tělíska Trysky a výplňová tělíska
Protiproudá pračka vzduchu
Pračka s křížovým prouděním
Horizontální pračka
Pračka na sirovodík (H2S)