top

Biofiltr s předpírkou, se skrápěním, pračky vzduchu
tel.: 603 445 385

Nabízená zařízení

Biofiltry

Biofiltr s předpírkou

Nejpoužívanější a nejuniversálnější zařízení vhodné pro široké spektrum použití. Ideální vlhkost náplně zajišťuje vestavěná předřadná pračka vzduchu, která navíc odstraňuje i některé biologicky těžko odbouratelné polární látky.

Biofiltr se skrápěním

Jednodušší varianta filtru, u které je zvlhčování náplně zajištěno pomocí skrápěcího systému. Je vhodná pro menší zařízení, určená pro čištění snadno odbouratelných látek.

Skrápěný biofiltr s předpírkou a dávkovacím systémem

Nejkomplexnější verze zařízení určená pro provoz s vysokým zatížením. Kromě předřadné pračky vzduchu a skrápěcího systému náplně je vybaveno i dávkovací stanicí pro neutralizaci pH a příslušenstvím pro dávkování živných a bakteriálních roztoků přímo do náplně pomocí skrápěcího systému.

Ukázky používaných náplní

Pračky vzduchu

Protiproudá pračka vzduchu

Zařízení s přímým protiproudým sprchováním vzduchu. Lze dodat jak ve vertikálním, tak horizontálním provedení. Jednodušší vnitřní vestavba umožňuje snadnou údržbu. Je vhodné pro provoz s vyšším obsahem mechanických nečistot v čištěném vzduchu.

Pračka s křížovým prouděním

Používá reakční komory s výplňovými tělísky, které zajišťují větší vztyčnou plochu mezi kapalinou a čištěným vzduchem oproti přímému sprchování. Dosahují vysoké účinnosti při zachování nízké tlakové ztráty. Jsou vhodné pro absorpci plynů.

Vícestupňové pračky vzduchu

Používá se dvou až čtyřstupňové čištění, přičemž lze kombinovat přímé sprchování a reakční komory s výplňovými tělísky. Jsou vyráběny pouze v horizontálním provedení. Například klasická chemická pračka obsahuje v řadě kyselou, alkalickou a vodní vypírku.

Pračka na sirovodík (H2S)

Ukázky používaných trysek a výplňových tělísek