Biofiltry a pračky pro čištění vzduchu, odlučování pevných látek a absorpci plynů

Zajišťujeme zákazníkům kompletní servis od projekce po montáž. Dodáváme jednotlivá zařízení i celé technologické sestavy na klíč, včetně ventilátorů, řídící, měřící a regulační techniky.

Všechna zařízení vyrábíme z materiálů odolných vůči agresivnímu a vysoce korozivnímu prostředí. Korpus je zhotoven ze skelného laminátu. Vnitřní vestavba, spojovací materiál a použitá technologická zařízení jsou z nerezové oceli a chemicky odolných plastů. Barevné provedení zařízení můžete zvolit v libovolném odstínu vzorkovnice RAL. Typ komunikačního rozhraní a řídící jednotky lze přizpůsobit monitorovacímu systému provozovatele.

 • Biofiltr
 • Pračka vzduchu
 • Biofiltr
 • Biofiltr
 • Biofiltr
 • Biofiltr
Oblasti použití biofiltrů
 • čistírny odpadních vod (ČOV)
 • kompostárny a bioplynové stanice
 • sanace půdy, rekultivace skládek
 • velkovýkrmny drůbeže a vepříny
 • potravinářský průmysl - zpracování masa, čokoládovny, pražírny kávy, velkokuchyně, restaurace, pivovary, kafilérie
 • chemický, textilní a gumárenský průmysl, výroba plastických hmot
 • metalurgie, ocelářství, kovoobráběcí průmysl, zinkovny
 • cihelny, výroba minerální a skelné vlny, laminoviny
 • plynárenství
Výhody použití biofiltrů k čištění vzduchu
 • nízké provozní náklady
 • vysoká účinnost čištění širokého spektra škodlivin
 • škodliviny jsou přeměňovány na oxid uhličitý a nezávadnou biomasu
 • schopnost vyčistit velké objemy s relativně nízkými koncentracemi škodlivin
Nevýhody biofiltrů
 • vyšší nároky na zastavěný prostor oproti fyzikálním metodám
 • při použití v diskontinuálních provozech dochází ke kolísání účinnosti
 • omezené rozmezí provozních teplot a koncentrací škodlivin

Nejnovější realizace:

Biofiltr – Rafinérie Kralupy

Biofiltr – Rafinérie Kralupy

Biofiltr s předřadnou pračkou v nevýbušném provedení vestavěný do stávající betonové vany.

Horizontální pračka

Horizontální pračka

Horizontální pračka 14 000 m3/h. Rozměry: 3124x4330x3260 mm, zákazník: METIS, Belgie

Biofiltr s předpírkou

Biofiltr s předpírkou

Biofiltr s předpírkou v nevýbušném provedení o výkonu 4 400m3/h. Zákazník: Vodohospodárské stavby a.s., Bratislava

Biofiltr s předpírkou

Biofiltr s předpírkou

Biofiltr s předpírkou – 10 000 m3/h. Bioplynová stanice Rapotín. Zákazník: Bioplyn CS s.r.o.